Bagrování geologických sond pro stavbu ČOV Brzkov 2010

.