Mobilní bubnová třídička Lavys MBT

x_3a

Hmotnost troje 2000 kg
Rozměry v pracovním uspořádání (délkaxšířkaxvýška) 5500x7452x2628 mm
Výška bočních vynášecích pásů. 2600 mm
Výška zadního dopravníku 1700 mm
 Objem násypníku 1 m3
Výkonnost (dle vlastností prosévaného materiálu) 80 – 160 m3/den

Třídička třídí materiál na 3 frakce v jednom kroku – 0-32 mm,  32-63 mm a nadsíto.  Třídička je vybavena elektrocentrálou, tudíž není nutná el. přípojka v místě prosévání.
Třídičku převážíme na Avii D90 4×4.

Zpracování: zemina, štěrkopísky, drobné kamenivo, stavební suť
Odpadá  – odvoz vytěženého materiálu na skládku
– platba skládky
– dovoz nového materiálu na terénní úpravy
Získáme  – finanční prostředky za dovoz a odvoz materiálu + poplatek za skládku
– chráníme životní prostředí
– roztříděný materiál zpracujeme z 95% – 100%
– hotový recyklát:

 sypký materiál 0 – 32  zásypy, úprava náspů, polní cesty,  zahrady
 kamenivo 32-63 podkladní, vrstvy, vyrovnání terénu, rekultivace
kamenivo 63 – 90 podkladní vrstvy zpevněných ploch